Одеса

Медицинская лабораторная диагностика

11 лет качества!

Информационная служба для пациентов и врачей,
жалобы и предложения,
вызов медсестры на дом, ЭКГ на дому:

0 800 750 070

*Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатные


Приглашаем
на работу!
Вызов медсестры на дом для взрослых и детей с рождения: 0 800 750 070
ЭКГ на дому: 0 800 750 070
Запись к врачам и на УЗИ
Написати повідомлення:
Заказать звонок:
Время звонка:

ДЕНЬ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ і СЕРЦЯ

ЗНИЖКА 20% або 10%, або 5%

 

Кожен вівторок усім пацієнтам надається знижка по діагностиці:

 

 • захворювання серця - 20% на ЕКГ і лікарську інтерпретацію результатів ЕКГ і 10% на певний перелік досліджень*
 • захворювання печінки - 20% на певний перелік* або 5% на комплексні дослідження.

*Умови акційного дня:

 ГРУППА ДОСЛІДЖЕНЬ

% ЗНИЖКИ

ДОСЛІДЖЕННЯ                                          

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ А

20%

 • 3101 - Антитіла IgM к HAV*

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В

20%

 • 3200 - HBs-антиген (HBsAg)* (кільк. визначення) лінійний діапазон КП (коеф.позитив) от 1 до 100
 • 3201 - HBs-антиген (HBsAg)* (якісн. визначення)
 • 3202 - Антитіла IgM до HBcAg
 • 3203 - Сумарні антитіла до HBsAg (якісн. визначення)
 • 3204 - Сумарні антитіла до HBсAg (якісн. визначення)
 • 3205 - ПЛР ДНК віруса гепатита B, кільк. визначення, «Real-Time» (чутлив. набору від 50 МЕ/мл)*
 • 3206 - ПЛР ДНК вірусу гепатита В, якісн. визначення (чутлив. набору від 50 МЕ/мл)*
 • 3207 - HBе-антиген (HBеAg) (якісн. визначення)
 • 3208 - Антитіла IgE до HBеAg (якісн. визначення)
 • 3209 - ПЛР віруса гепатита B і D, якісн. визначення

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С

20%

 • 3301 - Сумарні антитіла до HCV*
 • 3302 - Антитіла IgM до HCV
 • 3303 - Антитіла до HCV- спектр (anti cor, NS 3,4,5)
 • 3304 - ПЛР РНК вірусу гепатиту С, якісн. визнач. (чутлив. набору від 75 МЕ/мл)*
 • 3305 - ПЛР РНК вірусу гепатиту С, кільк. визначен., "Real-Time" (чутлив. набору від 75 МЕ/мл) *
 • 3306 - ПЛР РНК вірусу гепатиту С (генотипування - 1,2,3, "Real-Time") *
 • 3307 - ПЛР РНК вірусу гепатиту С, кільк. визнач., "Real-Time", високочутливий (чутлив. набору від 15 МЕ/мл) *
 • 3308, - ПЛР РНК вірусу гепатиту С, розширене визначення генотипу (типи 1а, 1b, 2, 3a, 3в)

5%

 • 3501 - Комплекс №16 "Скринінг інфекційних гепатитів, первинний" (АЛТ, АСТ, ГГТ, фосфатаза лужна, IgM до HBcAg, IgM до HAV, сумарні антитіла до HCV, HBsAg)
 • 5054, - Комплекс №113 (Антитіла IgM до HBcAg, Сумарні антитіла до HBсAg (якісн. визначення), Сумарні антитіла до HCV)
 • 5059 - Комплекс №118 "Пакет первинного скринінгу" (HBs- антиген (HBsAg) (якісн. визначення), сумарні антитіла до НВсАg (якісн. визначення), сумарні антитіла до НСV)

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ D

20%

 • 3401 - Сумарні антитіла до HDV, якісн. изначення
 • 3402 - ПЛР РНК вірус гепатиту D, якісн. изначення

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ G

20%

 • 3500 - ПЛР РНК вірус гепатиту G, якісн. изначення

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

20%

 • 8002 - Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • 8003 - Альбумін
 • 8004 - Амілаза
 • 8005 - Амілаза панкреатична
 • 8006 - Антистрептолізин-О (АСЛ-О)
 • 8007 - Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
 • 8008 - Білкові фракції
 • 8009 - Білок загальний
 • 8010 - Білірубін загальний
 • 8011 - Білірубін прямий
 • 8012 - Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ)
 • 8018 - Креатинкіназа (КФК)
 • 8019 - Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
 • 8024 - Ревматоїдний фактор (РФ)
 • 8025 - С-реактивний білок (СРБ)
 • 8026 - Тімолова проба
 • 8028 - Тригліцериди
 • 8030 - Фосфотаза лужна
 • 8032 - Холестерин загальний
 • 8033 - Холестерин - ЛПВП (альфа)
 • 8034 - Холестерин - ЛПНП (бета)
 • 8038 - Серомукоїди
 • 8039 - Бета-ліпопротеїди
 • 8061 - С-реактивний білок  суперчутливий (СРБ)
 • 9033 - Ліпаза
 • 8013 - Глюкоза

5%

 • 8100 - Комплекс №97 "Печінковий № 1" (АЛТ, АСТ, альбумін, білок загальний, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, ГГТ, фосфатаза лужна)
 • 8046 - Комплекс №26 "Печінковий № 2" (ліпідограма, білкові фракції, ГГТ, залізо сироваткове, ЛФ, трансферин, феритин)
 • 5015 - Комплекс №68 "Печінковий №3" (АЛТ, АСТ, білірубін заг., білірубін прямий., тимолова проба, глюкоза, холестерин заг., холестерин - ЛПВП, холестерин - ЛПНП, фібриноген)
 • 5021 - Комплекс №74 "Печінковий № 4" (АЛТ, АСТ, альбумін, білок загальний, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, ГГТ, фосфатаза лужна, тимолова проба, глюкоза, ЗАК розгорнутий)
 • 5020 - Комплекс №73 "Печінкові проби з глюкозою" (АЛТ, АСТ, білірубін загальний, ГГТ, білок загальний, глюкоза)
 • 5056 - Комплекс №115 (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін общ., білірубін прямий, тимолова проба)
 • 5024 - Комплекс №77 (АЛТ, АСТ, Білірубін фракційно, ГГТ, тимолова проба, лужна фосфатаза, Ліпідограма)
 • 5055 - Комплекс №114 (АЛТ, АСТ, ГГТ)
 • 8040 - Комплекс №23 "Білірубін фракційно" (білірубін загальний, прямий, непрямий)
 • 5053 - Комплекс №112 (Амілаза, амілаза панкреатична, ліпаза)
 • 9506 - Комплекс № 51 "Серцеві маркери" кількісне визначення (Міоглобін, КФК, Тропонін - І)

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

20%

 • 9002 - Загальний аналіз крові розгорнутий (ЗАК, ШОЕ, ручний і апаратний підрахунок лейкоцитарної формули)

ПАНЕЛЬ НЕІНВАЗИВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ СТАНУ ПЕЧІНКИ

20%

 • 5033 - Біохімія для ФіброМакса (Холестерин, Глюкоза, Білірубін загальний, гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ), Тригліцериди, Гаптоглобін, Аланінамінотрансфераза, Аполіпопротеїн А- 1, a- 2-макроглобулін, Аспартатамінотрансфераза)
 • 5034 - Біохімія для ФіброТеста (Білірубін загальний, гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ), Гаптоглобін, Аланінамінотрансфераза/PYP, Аполіпопротеїн А- 1, a- 2-макроглобулін)
 • 5037 - a- 2-макроглобулін
 • 5038 - Аполіпопротеїн А- 1
 • 5069 - Аполіпопротеїн В
 • 5039 - Гаптоглобін

5%

 • 5029 - ФіброМакс (Холестерин, Глюкоза, Білірубін заг., гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ), Тригліцериди, Гаптоглобін, Аланінамінотрансфераза, Аполіпопротеїн А- 1, a- 2-макроглобулін, Аспартатамінотрансфераза, Неінвазивна оцінка ризику захворюв. печінки)
 • 5030 - ФіброТест (Білірубін загальний, гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ), Гаптоглобін, Аланінамінотрансфераза, Аполіпопротеїн А- 1, a- 2-макроглобулін, Неінвазивна оцінка ризику захворювань печінки)
 • 5035 - Розрахунок ФиброТеста
 • 5036 - Розрахунок ФиброМакса

ТИРЕОЇДНА ГРУПА

20%

 • 1101 - Тиреотропний гормон (ТТГ)
 • 1102 - Трийодтиронін загальний (Т3 заг.)
 • 1103 - Трийодтиронін вільний (Т3 віл.)
 • 1104 - Тироксин загальний (Т4 заг.)
 • 1105 - Тироксин вільний (Т4 віл.)
 • 1106 - Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 1107 - Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)

УЗД

20%

 • 1058 - УЗД скорочувальної здатності жовчного міхура;
 • 1051 - УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка).

Важливо! Обов'язковий попередній запис на УЗД за тел. 0 800 750 070

ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЯ

20%

20% знижка на ЕКГ:

 • 1044 - ЕКГ (електрокардіограма + апаратна інтерпретація результатів (виконується пацієнтам від 12 років)
 • 1045 - ЕКГ (електрокардіограма + лікарська інтерпретація результатів (виконується пацієнтам від 16 років)
 • 1072 - Лікарська інтерпретація результатів ЕКГ

Акція діє в обмеженому переліку відділень "Смартлаб" з 10:00 - (див. список відділень).

10%

 • 8074 - Гомоцистеїн 8062 - Калій, натрій, кальцій іонізований(K/Na/Са)
 • 9024 - Коагулограма (% протромбіну за Квіком, АЧТВ, фібриноген, тромбіновий час, МНО)
 • 9025 - Протромбіновий тест (% протромбіну за Квіком, МНО)
 • 8501 - Мозковий натрійуретичний гормон (NT - proBNP)
 • 9032 - Тропонін - І (кількісне визначення)
 • 8048 - Міоглобін (кількісне визначення)
 • 8041 - Комплекс №24 "Ліпідограма" (холестерин, тригліцериди, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, к-т атерогенності)
 • 5013 - Комплекс №66 "Кардіо для чоловіків" (Ліпідограма, КФК МБ як., Коагулограма, АЛТ, АСТ, ЗАК розгорнутий, ЗАС, білірубін заг., сечовина, креатинін, глюкоза, ПСА заг.)
 • 5014 - Комплекс №67 "Кардіо для жінок" (Ліпідограма, КФК МБ кач., Коагулограма, АЛТ, АСТ, ЗАК розгорнутий, ЗАС, білірубін заг., сечовина, креатинін, глюкоза)

Акція діє в усіх відділеннях ТОВ "Смартлаб" (виключення - знижка 20% на ЕКГ)

*Знижки не підсумовуються а також не поширюються на дослідження, що виконуються в режимі cito.
 

Будьте здорові!

Iнші новини
15.02.2021
     ЗНИЖКА 20%   Щочетверга усім пацієнтам...
01.02.2016
Шановні пані та панове, ми вже відкриті! ВУВАГА! Акція до відкриття нового...
28.01.2016
Відкрито новий збір у клініку "Грайфсвальд" для Міші Павлегі!   Відкрито...
27.01.2016
Антону Хоменко терміново потрібна допомога!   Антоша Хоменко народився...